Elupuhune hambaravi

Corrigo Hambaravi osutab tasuta hambaraviteenust, kui patsient on saanud eriarstilt või perearstilt õiguse elupuhuseks tasuta hambaraviks.

2019. aastast kehtima hakanud tervishoiuteenuste loetelu § 74 lõige 19 sätestab, et arsti otsuse alusel võtab Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus kirjeldatud hambaraviteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle puuduva suuhügieeni võimekusega vaimse ja füüsilise puudega isikult.

Kriteeriumite loetelu:

  • intellektipuue (sügav vaimne alaareng);
  • autistliku spektrumi häire;
  • dementsus;
  • muud psüühilised kõrvalekalded,
  • halvatusseisundid, mis haaravad mõlemat ülajäset ja on tingitud kesknärvisüsteemi või neuromuskulaarse ühiku haigusest;
  • liigutushäired (näiteks parkinsonistlik sündroom, generaliseerunud düstoonia, raskekujuline tantstõbi);
  • kaasasündinud või omandatud füüsilised iseärasused

Pea meeles!

Elupuhuse hambaravi hüvitamise otsuse saamiseks tuleb esmalt pöörduda oma pere- või eriarsti poole.

Täpsem info elupuhuse hambaravi osas on leitav siin.